Jak połączyć się z serwerem i bazą danych mysql?

Dodawanie rekordów do bazy za pomocą formularza
11 sierpnia 2012

Jak połączyć się z serwerem i bazą danych mysql?

Wpis ten pokaże Wam kilka sposobów na to jak połączyć się z serwerem i bazą danych mysql.

Sposobów na to jest kilka ja opiszę trzy, które moim zdaniem są najczęściej używane.

Pierwszym sposobem jest taki kod umieszczany np. w pliku index.php:

[php]<?php
$connection = @mysql_connect(‚localhost’, ‚uzytkownik’, ‚haslo’) or die(‚Brak połączenia z serwerem MySQL. <br />Błąd: ‚.mysql_error()); // nawiazujemy polaczenie w przypadku niepowodznie wyświetlamy komunikat
echo „Udało się połączyć z serwerem!<br />”;// połączenie nawiązane 😉
$db = @mysql_select_db(‚nazwa_bazy’, $connection) or die(‚Nie mogę połączyć się z bazą danych<br />Błąd: ‚.mysql_error());// nawiązujemy połączenie z bazą danych w przypadku niepowodzenia wyświetlamy komunikat
echo „Udało się połączyć z bazą dancych!”;// połączenie nawiązane 😉
mysql_close($connection);// zamykamy połączenie
?>[/php]

Teraz wyjaśnienia:

localhost – to jest nazwa serwera bazy danych, przeważnie jest to localhost,

uzytkownik – tutaj wpisujemy nazwę użytkownika bazy danych, najczęściej jest to root,

haslo – hasło do bazy danych,

nazwa_bazy – jest to nazwa bazy danych, z którą chcemy się połączyć.

Kolejnym sposobem, dzięki któremu będziemy mogli się połączyć z serwerem bazy danych przedstawia następujący kod:

[php]<?php
function polaczSQL() {
$mysql_server = „localhost”;// serwer bazy
$mysql_admin = „uzytkownik”;// użytkownik bazy
$mysql_pass = „haslo”;// hasło do bazy
$mysql_db = „baza_danych”;// nazwa bazy
@mysql_connect($mysql_server, $mysql_admin, $mysql_pass) or die(‚Brak połączenia z serwerem MySQL.’);// nawiązujemy połączenie z serwerem MySQL
@mysql_select_db($mysql_db) or die(‚Błąd wyboru bazy danych.’);// łączymy się z bazą danych
}
?>[/php]

Jak to konkretnie działa?

Powyższą funkcję zapisujemy np. jako plik config.php, i includujemy do pliku index.php i wywołujemy funkcję połaczenia z bazą danych. W takim razie jak to zrobić? Nic prostrzego, plik index.php będzie wyglądać tak:

[php]<?php
require „config.php”; // podłączamy plik config.php
polaczSQL(); //wywołujemy funkcję polaczSQL()
?>[/php]

Proste, prawda? Teraz przedstawię trzeci sposób z którego ja zawsze korzystam. Otóż sposób ten jest bardzo podobny do poprzedniego, z tą małą różnicą że w pliku konfiguracyjnym nie występuje żadna funkcja. A kod przedstawia się następująco, dla pliku config.php:

[php]<?php
//stałe bazy danych
$mysql_host = ‚localhost’;
$mysql_login = ‚uzytkownik’;
$mysql_haslo = ‚haslo’;
$mysql_baza = ‚nazwa_bazy’;
// połączenie z bazą danych
$polaczenie = mysql_connect($mysql_host, $mysql_login, $mysql_haslo) or die(‚Błąd: nie udało się nawiązać połączenia z bazą danych.’);
// połączenie ze schematem bazy danych
mysql_select_db($mysql_baza) or die(‚Błąd: nie udało się wybrać schematu bazy danych.’);
?>[/php]

Tutaj chyba nie potzeba nic tłumaczyć, to jest to samo z tą różnicą że nie ma tutaj żadnej funkcji. Zastosowanie tego jest bardzo proste. Wystarczy inkludować plik połączenia z bazą do naszej strony za pomocą takiego kodu:

[php]<?php
require ‚config.php’;
?>[/php]

To w zupełności wystarczy.

Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że post się przyda 😉

1 Comment

  1. […] plikiem będzie config.php — w tym pliku skonfigurujemy sobie połączenie z bazą danych, z której wyświetlane będą treści naszych […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Projektowanie Graficzne