Blog

Kalkulator ocen semestralnych/końcoworocznych to arkusz kalkulacyjny przygotowany z myślą o nauczycielach – wychowawcach, który znacznie przyspiesza pracę z obliczeniami na koniec semestru czy koniec roku szkolnego. Żmudne obliczanie średnich ocen uczniów czy średniej klasy, liczby ocen ucznia czy liczby ocen z danego przedmiotu zabiera bardzo dużo czasu. Z moim arkuszem zajmie to nie dłużej niż 30min. – wystarczy wprowadzić oceny uczniów, a cała reszta zostanie automatycznie policzona.

Arkusz liczy takie rzeczy jak:

  • sumę ocen ucznia (ilość celujących, bardzo dobrych, dobrych itd)
  • sumę ocen z przedmiotu (ilość celujących, bardzo dobrych, dobrych itd)
  • średnią ocen ucznia
  • średnią klasy
  • automatyczne przygotowanie kartek z ocenami na semestr/koniec roku dla rodziców

OPIS ARKUSZA

Nazwisko i imię

W tej kolumnie wpisujemy dane uczniów.

Przedmioty

Wypełniamy wiersz nazwami przedmiotów. Maksymalnie przewidziano 18 przedmiotów.

Oceny uczniów

Wypełniamy wiersze ocenami uczniów.

Zachowanie

W tej kolumnie wpisujemy "ocenę" z zachowania. Oceny wpisujemy w skali 1-6, gdzie 1 to nieodpowiednie, a 6 to wzorowe. Słowna ocena z zachowania automatycznie pojawi się w następnej kolumnie "Zachowanie"

Liczba ocen

Kolumny z liczbą poszczególnych ocen danego ucznia są wypełniane automatycznie.

Ilość godzin uspr.

Dostępne są trzy miejsca do wpisania dodatkowych rzeczy np. godzin usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych, spóźnień. Wszystkie wpisane dane pojawią się na kartkach z ocenami.

Liczba ocen z przedmiotu

Automatyczne zliczanie liczby ocen z danego przedmiotu

Średnia

W kolumnie liczona jest automatycznie średnia ucznia, w wierszu na dole liczona jest automatycznie średnia klasy z danego przedmiotu. Na końcu wiersza, podana jest ogólna średnia klasy.

Tak naprawdę wypełniamy tylko punkty od 1 do 4. Całą resztę arkusz policzy i wypełni za nas.

Przykładowo wypełniony arkusz i wygląd kart z ocenami

Kartki z ocenami domyślnie drukują się dwie na stronę.

19 sierpnia 2019

[Dla nauczycieli] Kalkulator ocen semestralnych/końcoworocznych

Kalkulator ocen semestralnych/końcoworocznych to arkusz kalkulacyjny przygotowany z myślą o nauczycielach – wychowawcach, który znacznie przyspiesza pracę z obliczeniami na koniec semestru czy koniec roku szkolnego. […]
20 listopada 2014

Zależne od siebie listy rozwijane

Zależne od siebie listy rozwijane w programie excel można łatwo wytłumaczyć na zasadzie domowego portfela. Będziemy pracować na 2 arkuszach: pierwszy nazywamy rodzaje, a drugi portfel. […]
Projektowanie Graficzne